Kontakt

» Pasi Lahnalampi
E-post: pvrsvets@live.se
Telefon: 070-7463497
» Valto Lahnalampi

E-post: valto@live.se
Telefon: 073-9601219

» Övriga kontaktuppgifter
P & V Rörsvets AB
Dröverksvägen 22
771 92 Ludvika
Fax: 0240-70708
Org. Nr: 556761-4697